The 9. Issue of Law Review

ARTICLES


Kadına Karşı Şiddet-Cinsel Şiddet Kavramı ve Türk Ceza Kanunu m. 102’ye Genel Bakış

Violence Against Women-Sexual Violence and General Overview of Article 102 of Turkish Criminal Law

Özlem YENERER ÇAKMUT

Kuvvetler Terazisinin Dengeleyicisi Olarak Baskı Grupları

Pressure Groups as the Stabilizer of the Seperation of Powers

Oğuzhan SARICA


ARTICLES (peer-reviewed)


Yargıtay Genel Kurulu’nun Menfi Tespit Davasının Açılma Zamanına İlişkin Olarak Vermiş Olduğu 18.01.2012 Tarihli Kararı Üzerine Düşünceler

The Thoughts Adressed to the Decision Dated 18.01.2012 of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation, regarding the Commencement of the Negative Declaratory Action

Cenk AKİL | Bengü ÖZ

Arabuluculuk ve Gizlilik

Confidentiality in Mediation

Umut Ozan ERGİNER

Tescil İlkesi ve İstisnaları

Registration Principal and its Exceptions

Ekrem KURT

Roma Hukuku’nda İş Sözleşmesi Kapsamındaki İş İlişkileri ve Modern Hukuka Yansımaları

Labor Relations in the Scope of Labor Contract in Roman Law and Their Reflections to the Modern Law

Hande Gül KÜÇÜKKAYA

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararları ve Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Sexual Abuse of Children in Light of Annulment Decisions of Turkish Constitutional Court and Amendments to Law

İnanç İŞTEN

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler

Assessments Regarding the Crime of Intercourse with a Minor

Hale AKDAĞ

Balancing National Tax Sovereignty and Internal Market Freedoms in Cases of Corporate Exit Taxation: Has CJEU Reached an Equitable Solution?

Şirketlerin Çıkış Vergilendirmesi Kararlarında Ulusal Vergilendirme Yetkisi ile İç Pazar Özgürlüklerinin Dengelenmesi: Avrupa Adalet Divanı Adil bir Çözüme Ulaştı mı?

Liana GÜNEL


TRANSLATIONS


Modern Dönemde İsviçre’de Özel Hukukun Gelişimi ve Kodifikasyonu 

Development and Codification of Private Law in Switzerland in Modern Ages

Gábor HAMZA | Çeviren: Kerem ÖZ

Amerika Birleşik Devletleri Federal Yüksek Mahkeme’nin 6 Aralık 2016 Tarihli Samsung Electronics Co., Ltd. ve Diğerleri & Apple Inc. Kararı

Supreme Court of the United States - Samsung Electronics Co., Ltd., et Al. v. Apple Inc.

Çeviren: Hüseyin ACUN