Okuma Listesi

 

Değerli Öğrenciler,

2013-1014 Eğitim Öğretim yılı başlamadan önce Fakülte olarak sizler için tavsiye  niteliğinde Türkçe ve İngilizce kitap okuma listesi hazırlamak istedik. Ancak bu liste sandığımızdan çok daha uzun oldu. İyi de oldu. Böylece sizlerin Hukuk eğitiminiz sırasında ve sonrasında ders ve uzmanlık kitapları dışında başvurabileceğiniz bir kitap listesi oluştu.

Sevgili Öğrenciler, kitap okumak sadece meslek olarak seçtiğiniz hukukçuluğun ayrılmaz bir parçası değil, entellektüel bir kimlik geliştirmeniz için de vazgeçilmez bir faaliyettir. Ancak sizlerin kitap okuma konusunda da artık belirli bir seçiciliğe ulaşmanız gerekmektedir. Bilindiği üzere aslolan bir eseri aslından (orijinal dilinden) okumaktır. Ancak bunun çoğu zaman mümkün olamayacağı da aşikardır. O nedenle birçok ülkede kitap çevirisi önemli bir kültürel faaliyettir. Çeviri fenomeninin gerçek fonksiyonu çoğu zaman yeterince anlaşılamamaktadır. Çeviri disiplini (translation studies) ve Hermenötik (Yorumbilgisi) bize açıkça göstermiştir ki çeviri dilden dile değil kültürden kültüre bir aktarım etkinliğidir.

Alman filozof M.Heidegger çeviri faaliyetini derin bir ırmağı karşıdan karşıya geçmeye benzetmiş ve çoğu kimsenin bu geçiş esnasında ırmakta boğulduğunu vurgulamıştır. Modern zamanlarda  bizim gibi ülkelerde Batı’dan özellikle Sosyal Bilimler, Felsefe, Sanat ve Edebiyat metinlerinin çevirisi  yoğun bir şekilde  yapılmıştır. Bizim talihsizliğimiz bu çevirilerin çoğu zaman gereken dikkat, özen ve titizlikten uzak olarak gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu anlamda ülkemiz adeta bir kötü çeviriler çöplüğüne dönmüştür. Sizlere bir örnek verelim: Yeni Arisotelesçi çağdaş filozoflardan Alasdair MacIntyre’ın After Virtue adlı bir kitabı vardır. Bu kitap Türkiye’de iki ayrı yayınevi tarafından farklı adlarla Türkçeye çevrilmiştir. Bu çevirilerden birisi “Erdem Peşinde” başlığını taşırken diğeri “Erdemden Sonra” adı ile basılmıştır. Şimdi hangisi doğrudur? Tabiki “Erdem Peşinde” çevirisi! Çünkü  İngilizce’de After kelimesinin az bilinen “Peşinde” anlamı da bulunmaktadır. Ancak Kitabı Erdemden Sonra diye çeviren yayınevinin belliki acelesi vardır ve kitabı bir an önce basıp para kazanmak istemektedir. Daha kitabın başlığını doğru çeviremeyen bir çeviri faaliyetinin bütününün arz ettiği fecaatin takdirini sizlere bırakıyoruz.

Çeviri ciddi bir iştir. Bir eserin orijinal dilini bilmiyorsanız, onun çevirisini okumaktan başka çareniz yoktur. Bir eseri hiç okumamış olmak kötü bir çeviriden okumaktan daha iyidir. O nedenle, sizlere önerimiz listemizde bulunan ya da bulunmayan yabancı kaynaklı eserlerin Türkçe çevirilerini okumadan önce o çevirinin ciddi bir yayınevi tarafından yapılmış olmasına dikkat etmenizdir. Ülkemizde birçok yayınevi Dünya Klasiklerinin canına okumuştur. Hatta bazı yayınevleri başka çevirilerden intihal yapmakta, bazıları ise başka bir çeviriyi kısaltıp keserek ortaya orijinali ile alakası olmayan bir ucube çıkartmaktadır. Unutmayın, yanlış bir çeviri okumak sizin o eseri  ve onun yazarını yanlış tanımanız ve hiç anlamamanızla sonuçlanacaktır. Ancak eskiden sayıları çok az iken, sizlerin şansı, çeviri faaliyetini ciddi bir biçimde ele alan yayınevlerinin sayısı bugün oldukça fazladır. Bu anlamda sizlere çeviri eserlerde tavsiye edebileceğimiz bellibaşlı yayınevleri şunlardır: Can, İletişim, Dergah, Yapı Kredi, İş Bankası Kültür, Adam, Varlık, Kitap, İdea, Cem, Doğu-Batı, Dergah, Metis, Kapı, Timaş, Everest, Tan, Oğlak, Kabalcı, Pandora, Tübitak, M.E.B.

Eğer bir eserin orijinali İngilizce ise, artık İngilizce okuyup anlayabilecek düzeye geldiğiniz ya da gelmek üzere olduğunuz gerçeğinden hareketle, o eserin orijinalini listeye koymayı tercih ettik. Çok iyi çevrilmiş bazı eserlerin İngilizce orijinalleri yanında Türkçe çevirilerini de listeye dahil ettik. Yine vurgulayalım: eğer orijinal dilini biliyorsanız bir  eserin aslını okumak esastır. Listemizi oluştururken eserin aslı İngilizceden başka bir dilde yazılmış ve iyi Türkçe çevirisi var ise o çeviriyi, yoksa İngilizce çeviriyi listeye dahil ettik.

Bu liste yapılırken ideolojik, felsefi, kültürel,  dinsel ve sanatsal önyargılardan hareket edilmemiş , epistemolojik, değersel ve kültürel çeşitlilik esas alınmıştır. Bu nedenle listemizde Rus Milliyetçisi F Dostoyevski  de Sosyalist M.Gorki’yi, K.Marx ile Muhafazakar E. Burke’ü,   Kemal Tahir ile Peyami Safa’yı, Nazım Hikmet ile Necip Fazıl’ı, ibn-Arabi ile Aziz Nesin’i, I. Kant ile F. Nietzsche’yi  K. Popper ile Paul Feyareband’ı görmek mümkündür.  Bu farklılık ve çeşitlilik her alanda dikkate alınmıştır.

Listemiz yine yalnızca Avrupa merkezci bir oluş ve varoluş halini temsil eden eserlerden değil, Çin Medeniyetinden İslam Medeniyetine, Hint Medeniyetinden İnka Medeniyetine, Antik Mısır Medeniyetinden Batı Medeniyetine kadar çok değişik değer, kurum ve inançları içeren medeniyet coğrafyalarını ve kültür havzalarını yansıtan bir tarihselliği ve ontolojik çeşitliliği barındıran eserlerden oluşmuştur.  Bu anlamda kendi kültür ve medeniyet coğrafyamızın şahsiyet, değer, kurum ve inançları da,  çok ama çok eksik de olsa, bu listede hak ettikleri yerlerini almıştır. Bu çoğulculuk disipliner alana da yansımış Felsefeden Sanata ve Edebiyata, Sinemadan Ekonomiye, Psikolojiden Kuantum Metafiziğine, Esoterik Bilimlerden Modern Bilime, Mitolojiden Siyaset Bilimine ve Hukuka insanlığın tüm birikimi, çok ama çok sınırlı ölçülerde de olsa, listeye yansıtılmak istenmiştir. 

Listemizde belirli bir tarihsel olayın tek bir perspektiften anlaşılıp ele alınmaması için de azami çaba gösterilmiştir. Bu anlamda örneğin Fransız devrimini Muhafazakar bir perspektifle alan E. Burke’ün Reflections on the French Revolution eserinin yanında devrimi Marksist bir bakış açısıyla değerlendiren   G. Lefebvre’nin The French Revolution adlı eseri de listede yer bulmuştur. Aynı şekilde Fransız Devrimini politik açıdan değerlendiren A. D. Tocquievelle’in ünlü The Old Regime and Revolution adlı eserine karşın devrimi sosyal açıdan değerlendiren A. Cobban’ın  The Social Interpretation of French Revolution adlı eseri de listeye dahil edilmiştir. Peki hikaye burada bitti mi? Tabiki hayır! Tüm bu perspektiflerin ötesinde yine listede yer alan ve esasen modern tarih yazımının Fransız Devrimi’ne hasrettiği önem ve niteliklerin bu devrimde bulunmayabileceğini iddia eden F. Furet’in Interpreting the French Revolution adlı kitabı da ilgili devrimi çok farklı bir gözle ele almamızı sağlayacaktır.. Bu çok yönlü bakış Kitap listesini oluştururken ana ilkelerimizden birisini oluşturmuştur.  Bu örnek özellikle Sosyal Bilimsel okumaların bizleri genel, evrensel, nesnel ve pozitivist kalıplara sıkıştırmak yerine farklı anlam dünyalarını ve oluş/varoluş biçimlerini ve yöntemlerini bizlere açması gerektiğini göstermektedir. Bu tür okumalar farklı düşünen, giyinen, yaşayan ve inanan insanları ötekileştirmeden onlarla bir arada yaşamamamızı sağlayacak bilgisel ve kültürel altyapıyı bizlere sağlayacaktır.

Yine unutulmaması gereken bir diğer husus da şudur: Bu listede bir filzofun, tarihçinin, bilim adamının  sanatçının ya da edebiyatçının tüm eserleri değil seçme bir ya da birkaç eserine yer verilmiştir.  Bu anlamda, örneğin, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şık adlı eserini listede görüp okuyan biriniz onun listede olmayan ama en az onun kadar değerli diğer eserlerini de okumak isteyebilecektir. Yine filozof I. Kant’ın listede yer alan tek kitabı olan Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi’ni okuduktan sonra onun listede yer almayan baş eserlerinden Yargı Gücünün Eleştirisi eserini de okumak isteyebilecektir. Bu anlamda listemiz sınırlayıcı değildir. Sınırlı sayıda yazarın sınırlı sayıda eserine yer verilmiştir. Takdir edilecektir ki insanlığın birikimi listede yazılanların çok ötesindedir.

Değerli öğrenciler, hocalarınız olarak bizler çok farklı dünya görüşlerine sahibiz. Bu anlamda sizleri belirli bir ideolojinin, felsefenin ya da inancın kalıplarına dökmek gibi bir amaç ve işlevimiz olamaz. Farklılıklarınız hepimizin zenginliğidir. Bizler sadece sizlere iyi bir hukukçu ve entelektüel olmanın kapılarını açacağız. Gerisi sizlere kalmış. Bilgi ve Bilgelik hiçbir dünya görüşünün tekelinde değildir. İyi Okumalar...

Hukuk Fakültesi

 

TÜRKÇE KİTAPLAR

 

1

A. Camus

Yabancı

2

A. Camus

Veba

3

A. Çehov

Köpeğiyle Dolaşan Kadın

4

A. Çehov

Vişne Bahçesi

5

A. Puşkin

Yevgeni Onegin

6

A. Puşkin

Seçme Siirler

7

A. Schopenhauer

Aforizmalar

8

A. Schopenhauer

Aşkın Metafiziği

9

A. Schopenhauer

Güzelin Metafiziği

10

A. Schopenhauer

Üniversiteler ve Felsefe

11

Abdülbaki Gölpınarlı

Yunus Emre ve Tasavvuf

12

Abdülbaki Gölpınarlı

Hafız Şirazi Divanı

13

Abdülbaki Gölpınarlı

Türkiye’de Tarikatlar ve Mezhepler

14

Ahmet Arslan

Felsefeye Giriş

15

Ahmet Demirel

Birinci Mecliste Muhalefet (İkinci Grup)

16

Ahmet Hamdi Tanpınar

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

17

Ahmet Hamdi Tanpınar

Huzur

18

Ahmet Hamdi Tanpınar

Mahur Beste

19

Ahmet Hamdi Tanpınar

Beş Şehir

20

Ahmet Hamdi Tanpınar

XIX. Asır Türk Edebiyatı

21

Alexander Koyle

Bilim Tarihi Yazıları

22

Ali Şeriati

Ne Yapmalı

23

Arend Lijphart

Çağdaş Demokrasiler (Çeviren Ersin Özbudun/Ersin Onulduran)

24

Aristophanes

Bulutlar

25

Aristophanes

Kadınlar Savaşı

26

Aristoteles

Politika

27

Aristoteles

Nikomas’a Etik

28

Aristoteles

Retorik

29

Ataol Behramoğlu

Büyük Türk Şiiri Antolojisi

30

Ataol Behramoğlu

Dünya Şiir Antolojisi

31

Aziz Nesin

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

32

Aziz Nesin

Zübük

33

B. Brecht

Radyo Kuramı ve Sinema Üzerine

34

B. Brecht

Bütün Oyunları (I-II)

35

B. Russell

Batı Felsefesi Tarihi

36

Beşir Ayvazoğlu

Güller Kitabı

37

Beşir Ayvazoğlu

Kahvenin Kültürel Tarihi

38

Beşir Ayvazoğlu

Ney’in Sırrı

39

Beşir Ayvazoğlu

Kuğunun Son Şarkısı

40

C. Baudelaire

Kötülük Çiçekleri

41

C. Levi Strauss

Yaban Düşünce

42

C. Levi Strauss

Mit ve Anlam

43

Cami

Baharistan

44

Carl Schmitt

Parlamenter Demokrasinin Krizi

45

Carl Schmitt

Siyasal Kavramı

46

Cemil Meriç

Jurnal (I-II)

47

Cemil Meriç

Mağaradakiler

48

Cemil Meriç

Umrandan Uygarlığa

49

Cemil Meriç

Kırk Anbar (I-II)

50

Cemil Meriç

Bu Ülke

51

Cemil Meriç

Bir Dünyanın Eşiğinde

52

Cemil Meriç

Işık Doğudan Gelir

53

Cihat Aktaş

Şarkın Şiiri: İran Sineması

54

Cinüçen Tanrıkorur

Müzik, Kültür, Dil

55

Cinüçen Tanrıkorur

Osmanlı Dönemi Türk Musikisi

56

Dante Alighieri

İlahi Komedya

57

Deleuze/Guattari

Anti Odipus

58

Descartes

Metod Üzerine Konuşma

59

Doğan Özlem

Bilim Felsefesi

60

Doğan Özlem

Tarih Felsefesi

61

Doğan Özlem

Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi

62

Doğan Özlem

Metinlerle Hermeneutik Dersleri (I-II)

63

Dostoyevski

Karamazof Kardeşler

64

Dostoyevski

Yeraltından Notlar

65

Dostoyevski

Suç ve Ceza

66

E. Cassirer

Devlet Efsanesi

67

E. Cassirer

İnsan Üstüne Denemeler

68

E. H. Gombrich

Sanatın Öyküsü

69

Enver Gülşen

Sinemanın Hakikatı

70

Erasmus

Deliliğe Övgü

71

Ernst E. Hirsch

Anılarım

72

Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

73

F. Engels

Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

74

F. Hegel

Hukuk Felsefesinin Prensipleri

75

F. Kafka

Dava

76

F. Kafka

Şato

77

F. Nietzche

Böyle Buyurdu Zerdüşt

78

F. Nietzsche

Ahlakın Soykütüğü

79

F. Nietzsche

Tragedyanın Doğuşu

80

Farabi

İdeal Devlet

81

Farabi

Füsulü’l  Medeni

82

Faruk Erem

Bir Ceza Avukatının Anıları

83

Ferit Devellioğlu

Osmanlıca Türkçe Sözlük

84

Fred Alan Wolf

Kuantum Bilmecesi

85

Fung Yu-Lan

Çin Felsefesi Tarihi

86

Fuzuli

Leyla ile Mecnun

87

G. Flaubert

Madam Bovary

88

G. Lucas

Estetik

89

G.G. Marquez

Kolera Günlerinde Aşk

90

G.G. Marquez

Kırmızı Pazartesi

91

G.G.Marquez

Yüzyıllık Yalnızlık

92

Gandhi

Bir Özyaşam Öyküsü

93

Gazali

Tehafütü’l Felasife

94

George Frankl

Batı Uygarlığı (Ütopya ve Trajedi)

95

Gogol

Ölü Canlar

96

Gogol

Müfettiş

97

Gogol

Bir Delinin Anı Defteri

98

Gülgün Feyman

Spiker

99

Gülnihal Bozkurt

Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi

100

H. Arendt

Totaliterliğin Kökenleri

101

H. Balzac

Goriot Baba

102

H. Balzac

Vadideki Zambak

103

H. Marcuse

Tek Boyutlu İnsan

104

Hafız-ı Şirazi

Hafız Divanı

105

Halide Edip Adıvar

Sinekli Bakkal

106

Halil İnalcık

Adalet Kitabı

107

Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

108

Halil İnalcık

Atatürk ve Demokratik Türkiye

109

Halil İnalcık/Günsel Renda

Osmanlı Uygarlığı (II Cilt)

110

Halit Ziya Uşaklıgil

Mai ve Siyah

111

Halit Ziya Uşaklıgil

Kırık Hayatlar

112

Haluk İpekten

Fuzuli

113

Herman Hesse

Siddhartha

114

Herodot

Herodot Tarihi

115

Hilmi Ziya Ülken

İslam Felsefesi

116

Hilmi Ziya Ülken

Türk Tefekkürü Tarihi

117

Homeros

İlyada

118

Homeros

Odesa

119

Hulki Aktunç

Argo Sözlüğü

120

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Şık

121

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Mürebbiye

122

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

123

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Deli Filozof

124

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Tesadüf

125

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Şıpsevdi

126

I. Kant

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

127

İbn-i Sina

Kitabu’ş Şifa

128

İbn-i Sina

Sofistik Deliller

129

İlber Ortaylı

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

130

İlhan Mimaroğlu

Müzik Tarihi

131

İlhan Tekeli

Anadolu’da Yerleşme Sistemleri ve Yerleşme Tarihleri                                                                                   

132

İsmail Tunalı

Estetik

133

J. Baudrillard

Tüketim Toplumu

134

J. Baudrillard

Simularklar ve Simulasyon

135

J. Derrida

Teoriden Sonra Hayat

136

J. Derrida

Yapıbozum ve Pragmatizm

137

J. Derrida

Şiir Nedir ?

138

J. Habermas

Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine

139

J. Habermas

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü

140

J. Habermas

Öteki Olmak Öteki İle Yaşamak

141

J. Habermas

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü

142

J. Monad

Rastlantı ve Zorunluluk

143

J.J. Rousseau

Toplum Sözleşmesi

144

J.J. Rousseau

Emile

145

J.P.Sarte

Akıl Çağı

146

J.P.Sarte

Varoluşçuluk

147

J.P.Sarte

Aydınlar Üstüne

148

J.V. Vasconcelos

Şeker Portakalı

149

K. Marx

Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştirisi

150

K. Popper

Açık Toplum ve Düşmanları (I-II)

151

K.Marx/F.Engels

Alman İdeolojisi

152

Kemal Tahir

Devlet Ana

153

Kemal Tahir

Hür Şehrin İnsanları

154

Kemal Tahir

Rahmet Yoları Kesti

155

Kemal Tahir

Yorgun Savaşçı

156

Kemal Tahir

Esir Şehrin İnsanları

157

Konfüçyüs

Konuşmalar

158

Korhan Kaya (Çeviren)

Upanişhadlar

159

L. Tolstoy

Sanat Nedir

160

Lao Tzu

Bilinmeyen Öğretiler

161

M. Duverger

Seçimle Gelen Krallar

162

M. Foucault

Deliliğin Tarihi

163

M. Foucault

İnsan Doğası: İktidara Karşı Adalet

164

M. Foucault

Bilginin Arkeolojisi

165

M. Foucault

Hapishanenin Doğuşu

166

M. Fuad Köprülü

Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine

167

M. Gorki

Benim Üniversitelerim

168

M. Heidegger

Sanat Eserinin Kökeni

169

M. Heidegger

Tekniğe İlişkin Soruşturma

170

M. Heidegger

Bilim Üzerine İki Ders

171

M. Heidegger

Hümanizma Üzerine

172

M. Horkheimer

Geleneksel ve Eleştirel Teori

173

M. Horkheimer/T. Adorno

Aydınlanmanın Diyalektiği

174

M. Hudgson

İslamın Serüveni

175

M. Planck

Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş

176

M. Proust

Kayıp Zamanın İzinde

177

M. Weber

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

178

M.Gorki

Ana

179

M.İbn-i Arabi

Füsusu’l Hikem

180

Machiavelli

Prens

181

Mehmet Akif Ersoy

Safahat

182

Mehmet Ali Ayni

Gazali

183

Mehmet Fuat Köprülü

Divan Şiiri Antolojisi

184

Mehmet Genç

Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi

185

Mehmet Rauf

Eylül

186

Metin And

Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası

187

Metin And

Osmanlı Tiyatrosu

188

Mevlana

Mesnevi

189

Mevlana

Fihi Mafih

190

Montaigne

Denemeler

191

Montesquieu

Kanunların Ruhu Üzerine

192

Murat Belge

Genesis

193

Murat Belge

Militarist Modernleşme

194

Mysore Hiriyanna

Hint Felsefesi Tarihi

195

Nabi

Hicaz Seyahatnamesi

196

Nazım Hikmet

Memleketimden İnsan Manzaraları

197

Necip Fazıl Kısakürek

Çile

198

Niyasi Berkes

Türkiye’de Çağdaşlaşma

199

Nizamülmülk

Siyasetname

200

Nurettin Topçu

Kültür ve Medeniyet

201

Oğuz Atay

Tutunamayanlar

202

Orhan Kemal

Murtaza

203

Orhan Kemal

72. Koğuş

204

Orhan Kemal

Devlet Kuşu

205

Orhan Kemal

Avare Yıllar

206

Orhan Okay

Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi

207

Orhan Pamuk

Yeni Hayat

208

Ömer Hayyam

Rubailer

209

P. Feyareband

Yönteme Karşı

210

P. Neruda

Seçme Şiirler

211

Patricia Fara

Bilim Dört Bin Yıllık Bir Tarih

212

Peyami Safa

Bir Tereddüdün Romanı

213

Peyami Safa

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

214

Platon

Devlet

215

Platon

Yasalar

216

Platon

Şölen

217

Recaizade Mahmut Ekrem

Araba Sevdası

218

Recep Uslu

Selçuklu Topraklarında Müzik

219

Refik Halit Karay

Memleket Hikayeleri

220

Refik Halit Karay

Gurbet Hikayeleri

221

Reşat Nuri Güntekin

Acımak

222

Reşat Nuri Güntekin

Çalıkuşu

223

Reşat Nuri Güntekin

Yaprak Dökümü

224

Rimbaud

Cehennemde Bir Mevsim

225

S. Hilav

Felsefe Yazıları

226

Sadi Şirasi

Bostan ve Gülistan

227

Sevan Nişanyan

Sözlerin Soyağcı

228

Sofhokles

Antigone

229

Sophokles

Kral Oidipus

230

Stendal

Kırmızı ve Siyah

231

Stendal

Parma Manastırı

232

Süheyl Ünver

Türk Süsleme Sanatları (I-II)

233

Süleyman Çelebi

Mevlid

234

Süleyman Hayyri Bolay

Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması

235

Şebüsteri

Gülşen-i Raz

236

Şerif Mardin

Din ve İdeoloji

237

Şerif Mardin

Siyasal ve Sosyal Bilimler

238

Şeyh Galip

Hüsn-ü Aşk

239

T. Özbilgen

Eleştirel Hukuk Sosyolojisi Dersleri

240

Tarık Buğra

Küçük Ağa

241

Thucydides

Peloponez Savaşı

242

Tolstoy

Savaş ve Barış

243

Tolstoy

Anna Karenina                                                                                                                

244

Turgut Cansever

Osmanlı Şehri

245

Turgut Cansever

Kubbeyi Yere Koymamak

246

Turgut Cansever

İslam’da Şehir ve Mimari

247

Umberto Eco

Gülün Adı

248

Umberto Eco

Foucault Sarkacı

249

Ünsal Oktay (çev.)

Estetik ve Politika

250

V.Hugo

Sefiller

251

Vedat Türkali

Yeşilçam Dedikleri Türkiye

252

W. Benjamin

Sanatta ve Edebiyatta eleştiri

253

W. Benjamin 

Fotoğrafın Kısa Tarihi

254

W. Benjamin                                                              

Pasajlar

255

W. Goethe

Faust

256

Yahya Kemal Beyatlı

Kendi Gök Kubbemiz

257

Yahya Kemal Beyatlı

Siyasi ve Edebi Portreler

258

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yaban

259

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kiralık Konak

260

Yaşar Kemal

İnce Memed (I-IV)

261

Yaşar Kemal

Yılanı Öldürseler

262

Yaşar Kemal

Üç Anadolu Efsanesi

263

Yaşar Kemal

Yer Demir Gök Bakır

 

İNGİLİZCE KİTAPLAR

 

1

Aristoteles

Poetica

2

Murasaki Shikibu

The Tale of Genji

3

A. Cobban

The Social Interpretation of French Revolution

4

A. D. Tocquievelle

Democracy in America

5

A. D. Tocquievelle

The Old Regime and Revolution

6

A. MacIntyre

After Virtue

7

A. Feenberg

Heidegger ve Marcuse

8

A. Feenberg

Alternative Modernity

9

A. Toynbee

A Study of History

10

Annche Min

The Last Empress

11

Arundhati Roy

The God of Small Things

12

B. Russell

The History of Western Philosophy (I-II)

13

Bansi Bandit

The Hindu Mind

14

Brian Barry

Why Social Justice Matters

15

Brian Fay

The Philosophy of Social Science

16

C. Jung

The Archetypes and the Collective Unconcious

17

C. Jung

Pscyhology and Occult

18

Cao Xueqin

Dream of the Red Chamber

19

Catharine A. Mackinnon

Toward a Feminist Theory of The State

20

Charles Dickens

A Tale of Two Cities

21

Charles Dickens

David Copperfield

22

Charles Dickens

Great Expectations

23

Clifford Geertz

The Religion of Java

24

Costas Douzınas/Linda Nead

Law and Image

25

D. Harvey

Social Justice and City

26

D. Harvey

The Urbanization of Capital

27

D. Harvey

The Urban Experience

28

D. Harvey

Justice, Nature and the Geography of Difference

29

D. Harvey

Paris, Capital of Modernity

30

D. Held

Introduction to Critical Theory

31

Dan Burton/David Grandy

Magic, Mystery and Science, The Occult in Western Civilization

32

Daniel Frampton

Filmosophy

33

David Boyden

An Introduction to Music

34

Dee Brown

Bury My Heart at Wounded Knee

35

Douglas Kellner

Postmodern Theory

36

E. Burke

Reflections on the French Revolution

37

E. Hemingway

For Whom the Bell Tolls

38

E. Hemingway

Farewell to Arms

39

E.Said

Orientalism

40

F. Abraham/H. Morgan

Sociological Thought, From Comte to Sorokin

41

F. Braudel

A History of Civilizations

42

F. Furet

Interpreting the French Revolution

43

F. Jameson

Post Modernism, The Cultural Logic of Late Capitalism

44

F. Jameson

Postmodernism and Cultural Theory

45

G. Deleuze/F. Guattari

What is Philosophy

46

G. Lefebvre

The French Revolution

47

H. Arendt

The Human Condition

48

H. Arendt

Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil

49

H.Lefebvre

The Production of Space

50

Hariku Murakami

Norwegian Woods

51

Henry Rosovsky

The University

52

I. Wallerstein

Unthinking Social Science

53

I.D.Yalom 

When Nietzsche Wept

54

Ian Dalmond

Sufism and Deconstructionism

55

J. A. Vincent

History of Art

56

J. Campbell

Occidental Mythology

57

J. Campbell

Oriental Mythology

58

J. Campbell

The Masks of God

59

J. Locke

The Two Treatises of Civil Government

60

J. Rawls

A Theory of Justice

61

J. Rawls

Justice as Fairness

62

J. Steinbeck

The Grapes of Wrath

63

J. Steinbeck

Of Mices and Men

64

Jawaharlal Nehru

Discovering of India

65

John M.Hobson

The Eastern Origins of Western Civilization

66

Joseph Schumpeter

Capitalism, Socialism and Democracy

67

Jung Chang

Wild Swans: Three Daughters of China

68

K. Marx

Theses on Feuerbach

69

K. Marx

The Civil War in France

70

K. Marx

On the Jewish Question

71

K. Marx

A Contribution to the Critique of Political Economy

72

K. Marx

Critique of the Gotha Program

73

K. Polanyi

The Great Transformation

74

K. Popper

Conjectures and Refutations

75

K.C.Hang

Food in Chinese Culture

76

Kim MacQuarrie

The Last Days of The Incas

77

M. Foucault

Dicipline and Punish

78

M. Hudgson

The Venture of Islam

79

Martin Jay,

Dialectical Imagination

80

Michael Ryan/ Douglas Kellner

Camera Politica

81

Nancy Fraser

Scales of Justice

82

P. Bourdieu

Homo Acedemicus

83

P. Bourdieu

On Television

84

P. Bourdieu

Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste

85

P. Feyareband

Farewell to Reason

86

Paul Feyerabend

Conquest of Abundance

87

Paul Grıffıths

A Concise History of Western Music

88

Paul Vinogradoff

Roman Law in Medieval Europe

89

Peter Winch

The Idea of Social Science

90

R. Dworkin

Taking Rights Seriously

91

R. Dworkin

Sovereign Virtue

92

R.Jon Mc Geese/R. Warms

Anthropological Theory

93

R.K.Narayan

The Ramayana

94

R.M.Unger

Law in Modern Society

95

Ramachandra Guha

India After Gandhi

96

Russel Keat/John Urry

Social Theory as Science

97

S. Cuomo

Technology and Culture in Greek and Roman Antiquity

98

S. Freud

Ego and ID

99

S. Freud

Civilization and its Discontents

100

S.Freud

Introduction to Psychoanalysis

101

Seyla Benhabib

The Claims of Culture

102

Seyla Benhabib

Democracy and Difference

103

Slavoj Zizek

Living in the End Times

104

Stephen J. Gould

The Mismeasure of Man

105

T. Hobbes

Leviathan

106

T. Kuhn

The Structure of Scientific Revolution

107

Theodero de Barry

Constructive Engagement ve Asian Values

108

Todd May

The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism

109

V. Wolf

Mrs. Dalloway

110

V. Wolf

To the Light House

111

W. H. McNeill

The Changing Shape of World History

112

W. Kymlica

Multicultural Citizenship

113

W. Kymlica

Contemporary Political Philosophy

114

W. Shakespeare

Macbeth

115

W. Shakespeare

Hamlet

116

W. Shakespeare

Othello

117

W. Shakespeare

The Merchant of Venice

118

W. Shakespeare

King Lear

119

Walter Nelson

Buddha His Life and His Teaching

120

William E. Connolly

The Ethos of Pluralization

121

William Falkner

The Sound and the Fury

122

William Falkner

The Mansion